EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ YENİ TRENDLER

Word Art

 

Her geçen gün hızla gelişen ve büyüyen eğitim teknolojileri sektörünü takip etmek yeni trendlere aşina olabilmek hepimiz için büyük çaba ve zaman gerektiren bir konu. Hal böyleyken kendimizi tüm bu teknolojiler içinde okuma-yazma bilmeyen bir çocuk gibi hissetmemiz oldukça normal. Bu konuda yalnız değilsiniz… 🙂

Günümüzün en yenilikçi okullarında uygulanan yöntem ve teknikleri küçük ipuçlarıyla yazımızda bulabilirsiniz.

ADAPTİVE LEARNING

İçeriğini ve hızını kullanıcının mevcut bilgi düzeyine uyarlayan yazılım

ASYNCHRONOUS LEARNING

Öğrenci ve öğretmenin aynı anda aynı yerde bulunmasını gerektirmeyen; öğrenmeyi kolaylaştırmak için çevrimiçi kaynakları kullanan, öğrenci merkezli öğretim yöntemi

BLENDED LEARNING -Harmanlanmış Öğrenme-

Harmanlanmış öğrenme, öğrencilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda öğrenmelerinin birleştirildiği öğrenme

-Öğrencinin çevirim içi içeriği ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağına karar verin-

COURSE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Sınıf web siteleri bunun için çok büyük bir fırsat olabilir. CMS; öğretmen ve öğrencilerin, sınıf tartışmaları, belge yönetimi, ödev sunumu ve online kurslar için organize olmalarını sağlar.

DIFFERENTIATED LEARNING -Farklılaştırılmış Eğitim-

Öğrenme materyallerini, konferanslardan, eğlenceli oyun ve sınavlara kadar, her öğrencinin bireysel öğrenme stiliyle eşleşen yaratıcı şekillerde sunmak için programları veya araçları farklılaştırma

Kullanılan araçlar öğrenciye bağlı olsa da, öğrenme hedefleri herkes için aynıdır.

DIGITAL STORYTELLING

“Bir varmış bir yokmuş …”

Dijital araçları kullanarak hikayeler anlatmak suretiyle öğrenci ve/veya öğretmenlerin araştırma sonuçlarını göstermesi veya ev ödevleri değerlendirmesi vb. gibi

E-BOOKS

Bilgisayar ya da e-kitap okuyuculardan okunabilen dijital kitaplar.

E-LEARNING

Öğretmenlerin ve öğrencilerin zaman veya mekândan endişe duymadan bilgisayarla etkileşime girmesine olanak tanıyan web tabanlı öğrenme ortamı.

İhtiyacınız olan sadece internet…

ELECTRONIC CLASSROOM

Öğrenme çıktılarını iyileştirmek için multimedya araçlarıyla donatılmış sınıf.

FLIPPED CLASSROOM -Tersyüz Edilmiş Sınıflar-

Öğrencilerin dersleri evlerinde videolar ya da diğer eğitici materyallerle öğrendikleri ve okuldaki zamanlarını da öğretmenlerinin yardımıyla ev ödevlerini yaparak geçirdikleri yöntem.

GAMIFICATION -Oyunlaştırma-

Oyun tasarımı ve mekaniklerinin; öğrenme motivasyonunu ve öğrenmeyi arttırmak amacıyla kullanıldığı yöntem.

INDIVIDUALIZED LEARNING

Sınıf ortamında aynı içeriğe ve kazanımlara yönelik eğitimin öğrencilerin bireysel hızlarında öğrenmelerine olanak sağlayan yöntem.

INFORMAL LEARNING

Geleneksel okul dışında öğrenme. Ağır sırt çantalarını unutabilirsiniz…

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY

Öğretim programı geliştirmek için eğitim ve teknolojiyi birleştirmek. Öğretmenler, okullarındaki mevcut teknolojiye bağlı olarak öğrenciler için ne tür içerikler geliştirebileceklerine karar verebilirler.

LEARNING PLATFORM

Kullanıcılara bilgi sunma ve materyal gönderme/alma olanağı veren belirli bir konunun etrafında düzenlenen interaktif çevrimiçi hizmet

LIFELONG LEARNING -Hayat Boyu Öğrenme-

Hayat boyu öğrenme, resmi olarak okul çağının dışına çıkmış kişileri, kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitimlerine kendi imkânları dâhilinde devam etmeleridir.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)

Kişilerin/öğrencilerin ilgilendikleri bir konuyla ilgili dünyanın farklı yerlerinden kişilerle/öğrencilerle birlikte internet üzerinden aldıkları kurslardır. Geniş bir kullanıcı tabanı ve açık içeriklerle en iyi şekilde çalışır.

OPEN EDUCATIONAL RESOURCE (OER)

Öğretim, araştırma ve öğrenmede yeniden kullanım ve yeniden amaçlılık için mevcut olan dijital malzemeler. Bu materyallerin, telif hakkı kapsamında izin verilmeyen vasıtalarla kullanılmalarına izin veren açık lisanslar aracılığıyla erişilebilir hale getirilmesi sayesinde bilgi akışı sınırsızdır.

ONLINE LAB

Öğrenciler, çoğunlukla çevirim içi olduklarında öğrenirler. Bunun içinde okul gibi fiziksel ortamlarda bir eğitimcinin gözetiminde oturum açarken bunu yapar.

PERSONALIZED LEARNING

Öğretim içeriği, hızı, yapısı ve hedefleri, öğrencinin öğrenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişir. Tamamen, bireysel olarak öğrenciye yöneliktir.

SYNCHRONOUS ONLINE LEARNING

Öğretmenin ve katılımcıların arasındaki iki yönlü iletişimin mümkün olduğu gerçek zamanlı öğrenme ortamı.

VIRTUAL CLASSROOM

Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimde olduğu online ortamlardır.

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

Sınav, ödevler, sınıflar ve daha fazlası için sanal konseptler kullanarak gerçek dünya eğitimini taklit eden çevrimiçi bir eğitim sistemi

Kaynakça: FastCo, Northeastern University, Praelink, Wikipedia, Bossier, Utah Education Network, Justin Ferriman, LearnDash (sitesindenden Türkçeleştirilmiştir.)

Reklamlar

HER ÖĞRETMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN BECERİLER VE PRATİK BİLGİLER

wordle-21st-century

 1. Zaman yönetimi
 2. Karmaşık, net ve açık arasındaki farkı bilme
 3. Çeşitli dini, sosyo-ekonomik ve etnik kökenli öğrencilere yönerge verme
 4. Öğrenciler için akademik bilgiyi kavramsallaştırma ve çevresindeki öğelerle birlikte bağlamsallaştırma
 5. Sınıf duvarlarını etkili şekilde kullanma
 6. Değerlendirmenin amacını bilme
 7. Rol model olma
 8. Öğrencilerde istendik davranışları teşvik etme
 9. Okula devam için öğrencileri motive etme
 10. Öğrencinin kendi kariyer gelişimini planlamasını destekleme
 11. Bilgilendirmelerinizi (öğrenci ve veli için) ne zaman ve kimin için yapacağınızı tespit etme
 12. Müfredat farklılaştırma
 13. Sivil Toplum Kuruluşları ile çalışmalar yapma
 14. Disiplinlerarası çalışmalar planlama ve yapma
 15. Sınıf yönetimi için web araçları ya da uygulamaları kullanma
 16. Öğrenme ve öğretmenin süreçlerini bilme
 17. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını bilme ve kabul etme
 18. Öğrenme ve öğretmenin en önemli yönlerini açıklama ve analiz etme
 19. Öğrencileri ne zaman harekete geçireceğini, ne zaman durduracağını bilme
 20. Öğrencilerin hayatlarında iz bırakma
 21. Öğrenmeyi öğretme
 22. Kazanımlara ulaşmak için web araçlarını ve uygulamalarını kullanma
 23. Hayır demeyi bilme
 24. Öğrencinin ihmal, istismar veya akran zorbalığına uğradığını fark etme
 25. İhmal, istismar veya akran zorbalığına uğrayan öğrenciye nasıl yardım edeceğini bilme
 26. Kurumsal iş ve işlem basamaklarını bilme ve uygulama
 27. Dijital ve fiziksel öğrenme ortamlarını düzenleme
 28. Fiziksel ve dijital belgeleri organize etme
 29. Yeniliklere açık olma
 30. Denemekten vazgeçmeme
 31. İlgi uyandıran bir sınıf kütüphanesi oluşturma
 32. İçerik bilgisini öğrenme modelleri, öğretim stratejileri ve öğrenci ihtiyaçları-ilgileriyle dengeleme
 33. Değerlendirme sonuçlarını gerçekçi değerlendirme
 34. Öğrencilerin hayal güçlerini zenginleştirme
 35. Ebeveynlerin ve ailelerin çocuklarını anlamalarına ve desteklemelerine yardımcı olma
 36. Paydaşları motive etme
 37. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini takip etme
 38. Okuryazarlık becerileri (bilim okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı vb.) kazandırma
 39. Özel gereksinimli öğrencilerle nasıl çalışacağını bilme
 40. Öğrencilere kendi başlarına bir şeyler başarabilmeleri için fırsat verme
 41. Kişilik özelliklerinin farkında olma ve buna göre kişisel gelişimini planlama
 42. Takım çalışmalarına yatkın olma
 43. Ekip ruhunu benimseme
 44. Öğrencilere konuşmaları ve kendi düşüncelerini söyleyebilmeleri için fırsat verme
 45. Öğrencilerin sağlık durumlarını bilme ve gerekli tedbirleri alma
 46. Takım oluşturma etkinliklerini bilme ve planlama
 47. Dersleri ve etkinlikleri eğlenceli hale getirme
 48. İlgi çekme yollarını bilme
 49. Saha gezisi organize etme, yürütme
 50. Okulda düzenlenen etkinliklere katılmak için sınıfı motive etme
 51. Hesap verebilir olma
 52. Geri bildirimlere açık olma
http://www.teachthought.com/pedagogy/70-practical-things-every-teacher-should-know/  internet sitesinden yararlanılmıştır.

ÖĞRETMENLER İÇİN ESKİMEYEN MODA SÖZCÜKLER

Teknoloji ile birlikte hayatımızın tüm alanlarında yaşadığımız değişim ve gelişimden eğitim alanın da etkinlenmemesi mümkün değildi… Her geçen gün teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla beraber eğitim hayatımıza yeni yeni kavramlar, sözcükler, teknikler vb. girmekte. Kodlama, Robotik, 21. Yy Becerileri, Web 2.0 – 3.0 … vb. bunlardan ilk aklımıza gelenleri. Peki eğitim hayatımızda değişmeyen/modası geçmeyen neler var? Bazılarını bir araya getirmeye çalıştım. Sizlerden de ricam aklınıza gelenleri yorum kısmına yazmanız. Şimdiden teşekkürler…

1

Web Sitenizin Kelime Bulutunu Oluşturmak İster misiniz?

5

Şu an incelemekte olduğunuz mkemalpiskiner.wordpress.com blog sayfamda en fazla kullanılan kelimelerin kelime bulutu.

Siz de kendi sayfanızın kelime bulutunu oluşturabilirsiniz. Nasıl mı?

https://tagul.com/  sitesine girdiğinize sizi aşağıdaki ekran karşılıyor olacak.

tagul

Sağ üst köşeden SING UP sekmesine tıkladığınızda; google, facebook veya twitter hesaplarınızla giriş yapabileceğiniz gibi, siteye üye olarak da girebilirsiniz.

Ben üye olmak istemiyorum derseniz sizi de düşünmüşler 🙂

CREATE sekmesine tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

tagul2

Kendi ekleyeceğiniz kelimelerle bir bulut oluşturmak isterseniz “Text” satırının altında “Word” sütununa istediğiniz sözcükleri yazabilirsiniz. Size kısmından sözcüğün büyüklüğünü, Color kısmından rengini, Angle kısmından sözcüğün görüntüsünü, Font kısmından yazı stilini, Repeat kısmından sözcüğün tekrar edilmesini isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.

Alt taraftaki menülerden de kelime bulutunuzun şeklini, rengini, sözcüklerinizin açısını belirleyebilirsiniz.

Şimdi gelelim sitemizin sözcük bulutunu oluşturmaya…

Sol üst köşede yer alan “Import words” sekmesini tıklıyoruz. Açılan sekmede “Web” seçeneğini tıklıyoruz. “Please enter link” yazan yere kelime bulutunu oluşturmak istediğimiz sitenin linkini yazıyoruz. “Import Words” butonuna tıklıyoruz.

Böylece sitemizde en çok kullanılan sözcükten başlamak üzere sözcükler sıralanıyorlar. Kelime bulutumuzla ilgili düzenlemeleri yaptıktan sonra “Visualize” butonuna tıkladığımızda kelime bulutumuz hazır…

Güle güle kullanabilirsiniz… 🙂

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANMAK İÇİN 10 TEMEL NEDEN

Okullar teknolojiyi neden istediklerini tam olarak bilseler, eğitim kesinlikle daha iyi olurdu. Eğitimde teknoloji kullanımının neden önemli olduğunu düşündüren on temel neden.

 1. Zaman ve Mekanı Genişletme

Bilgi teknolojileri öğrenmenin zaman ve mekan kısıtlanması olmadan gerçekleşmesine olanak sağlar.

 1. Kavrama Derinliği

Öğrenciler web üzerinden aynı araçlara erişim sağlayabilirler. Kendilerini, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde web araçları/uygulamalar yardımıyla deneyerek fikirlerini ve öğrenmelerini pekiştirebilirler.

 1. Öğrenme, Öğretmeye Karşı

Öğrencilere öğretmek yerine, gerekli materyaller verilerek onların kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak projeler verilebilir. Bu öğrencilere, öğretmenin fiziksel varlığı olmaksızın ihtiyacı olan bilgiye ulaşma becerisi kazandırır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı öğrencinin daha çok ilgisini çeker.

 1. Kendini İfade Etmek İçin Medya

Öğrenciler teknolojiyi kullanarak birçok araç yardımıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirebilirler. Örneğin; youtube kanalları, dijital portfolyolar, web tabanlı radyolar, e-dergiler/e-gazeteler, web siteleri, bloglar vb…

 1. İşbirliği

21. yüzyıl becerilerden biri de fiziksel bir yakınlık olmadan da projelerde veya öğrenme ortamlarında başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilmektir. Bunu mümkün kılan da yine teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardır.

6.Küreselleşme

Öğrencilerin dünyaya bakış açısı, diğer kültürleri tanıması ve diğer halklarla iletişime geçmesi günümüzde iletişim teknolojileri sayesinde çok kolaylaşmıştır. Bu da öğrencilerimizin “Dünya Vatandaşı” olabilme becerisi kazanmasına yardımcı olur. Eğitimci bakış açısıyla bakarsak, doğrudan diyalog ve işbirliği yoluyla diğer kültürleri anlamaktan daha önemli ne olabilir?

 1. Bireysel İlerleme Hızı ve Öğrenme

Öğrenciler birbirinden farklıdır. Farklı şekillerde ve farklı hızlarda öğrenirler. Bilgi teknolojileri, öğrencilere uygun öğrenme şekli ve öğrenme hızı sağlaması açısından önemlidir. Bilgi teknolojileri sayesinde sınıfta yavaş öğrenen öğrencilerin zor dersleri tekrar etmelerine ve neyi ilginç bulduklarını keşfetmelerine olanak sağlamış oluruz. Zamanla; büyük bir sınıf içinde kaybolmuş hissi yaşayan öğrenci, özel ders alıyormuşçasına öğrenebilecek.

 1. Ağırlık

Sürekli çalışma kitapları ve ek çalışma materyalleri taşınmasındansa bulut depolama kullanmak, harici hard diskleri veya bellekleri taşımak çok daha hafiftir. Bilgi teknolojileriyle ağırlıklar hafiflemektedir.

 1. Kişisel Verimlilik

Öğrenciler, yazma, okuma, iletişim kurma, çalışma zamanı belirleme ve organize etmeye ihtiyaç duyarlar. Tüm bunlar için en iyi yardımcılar tabi ki teknolojik uygulamalardır.

 1. Daha Az Maliyet

Web’de ki açık, ücretsiz eğitim araçları sayesinde, ek kaynaklara ve yardımcı kaynaklara bağımlılık azaltılabilir. Bu sayede hem daha fazla materyal kullanılmış hem de daha fazla öğrenme ve pekiştirme sağlanmış olacaktır.

 

Sonuç olarak, eğitim bilgi ve beceri kazandırmaksa; eğitim teknolojileri her şeyin kalbinde yer almakta. Şu an bu geçiş dönemi başlamış durumda. Çok yakın bir zamanda okullar çok farklı görünecekler.

 

http://www.mathopenref.com/site/techreasons.html    sitesinden günümüz teknoloji uygulamaları göz önüne alınarak Türkçeleştirilmiştir.

Eğitimde Teknoloji Kullanımına Genel Bir Bakış

Teknoloji terimi; amaçlarımıza ulaşmak veya problemleri çözmek için kullandığımız yöntem ve araçlardaki gelişmelere işaret eder. Sınıflarda; tüm düşük teknolojili kalem, kağıt ve sınıf tahtalarının sunum yazılımlarında kullanılması; tabletler, online işbirliği ve konferans araçlarının ve daha fazlasının kullanılmasını kapsamaktadır. Yeni teknolojiler bize fiziksel ve sanal sınıflarda daha önce mümkün olmayan şeyleri denememize izin verir.

Hangi aracı kullanacağınız tamamen neyi başarmak istediğinize bağlıdır.

Online işbirliği araçları; öğrenci ve eğitmenlerin dokümanları online olarak paylaşmasına, düzenlemesine ve bir ekran üzerinde projelendirmelerine olanak sağlar. Bu öğrencilere beyin fırtınası yapmak; metin ve görüntü kullanarak belgeler düzenlemek için işbirliği platformu sağlar.

Sunum yazılımları; eğitmenlere, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, şekiller, videolar ve sesleri kullanarak ders içeriğindeki metnin ve sözlü anlatımın gücünü arttırmaya fırsat verir.

Tabletler; öğrenci ve eğitmenlerin metin, şema, fotoğraf, çizim vb.ni bilgisayarlar, görüntü yansıtıcılar ve bulut depolamayla iletişim halinde kullanmalarını sağlar.

Ders yönetim araçları; eğitimcilerin, öğrencilerin sınıfta ihtiyaç duydukları tüm kaynakları (ödevler, okuma parçaları, online sınavlar vb.) organize etmelerine, faydalı sınıflandırma araçları sağlamalarına, tartışma alanları yaratmalarına, belge paylaşmalarına, videolu ve sesli yorum yapmalarına izin verir.

Cep telefonları, tabletler ve oylama butonları; ders sırasında öğrencilere anket uygulamanın hızlı ve kolay yoludur. Bu eğitimcilerin, öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini anlık geri bildirim olarak almalarının harika bir yoludur. Bu sayede eğitimciler içeriği ve ders işleniş hızını rahatlıkla ayarlayabilirler.

Ders kaydetme araçları; eğitimcilere ayrıntılı ve ek bir sınıf aracı olmadan; bilgisayarlarından ders kaydı yapmalarına izin verir. Dersleri kaydetmenin ve öğrencilere tekrar izlemeleri için fırsat vermenin ne kadar önemli olduğunu düşünün. Yapılan çalışmalar, dersi kaydedip paylaşmanın öğrencilerin derse olan ilgisini azaltmadığını aksine onlara öğrenme hızlarında dersi gözden geçirmelerine fırsat verdiğinizi göstermektedir.