EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ YENİ TRENDLER

Word Art

 

Her geçen gün hızla gelişen ve büyüyen eğitim teknolojileri sektörünü takip etmek yeni trendlere aşina olabilmek hepimiz için büyük çaba ve zaman gerektiren bir konu. Hal böyleyken kendimizi tüm bu teknolojiler içinde okuma-yazma bilmeyen bir çocuk gibi hissetmemiz oldukça normal. Bu konuda yalnız değilsiniz… 🙂

Günümüzün en yenilikçi okullarında uygulanan yöntem ve teknikleri küçük ipuçlarıyla yazımızda bulabilirsiniz.

ADAPTİVE LEARNING

İçeriğini ve hızını kullanıcının mevcut bilgi düzeyine uyarlayan yazılım

ASYNCHRONOUS LEARNING

Öğrenci ve öğretmenin aynı anda aynı yerde bulunmasını gerektirmeyen; öğrenmeyi kolaylaştırmak için çevrimiçi kaynakları kullanan, öğrenci merkezli öğretim yöntemi

BLENDED LEARNING -Harmanlanmış Öğrenme-

Harmanlanmış öğrenme, öğrencilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda öğrenmelerinin birleştirildiği öğrenme

-Öğrencinin çevirim içi içeriği ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağına karar verin-

COURSE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Sınıf web siteleri bunun için çok büyük bir fırsat olabilir. CMS; öğretmen ve öğrencilerin, sınıf tartışmaları, belge yönetimi, ödev sunumu ve online kurslar için organize olmalarını sağlar.

DIFFERENTIATED LEARNING -Farklılaştırılmış Eğitim-

Öğrenme materyallerini, konferanslardan, eğlenceli oyun ve sınavlara kadar, her öğrencinin bireysel öğrenme stiliyle eşleşen yaratıcı şekillerde sunmak için programları veya araçları farklılaştırma

Kullanılan araçlar öğrenciye bağlı olsa da, öğrenme hedefleri herkes için aynıdır.

DIGITAL STORYTELLING

“Bir varmış bir yokmuş …”

Dijital araçları kullanarak hikayeler anlatmak suretiyle öğrenci ve/veya öğretmenlerin araştırma sonuçlarını göstermesi veya ev ödevleri değerlendirmesi vb. gibi

E-BOOKS

Bilgisayar ya da e-kitap okuyuculardan okunabilen dijital kitaplar.

E-LEARNING

Öğretmenlerin ve öğrencilerin zaman veya mekândan endişe duymadan bilgisayarla etkileşime girmesine olanak tanıyan web tabanlı öğrenme ortamı.

İhtiyacınız olan sadece internet…

ELECTRONIC CLASSROOM

Öğrenme çıktılarını iyileştirmek için multimedya araçlarıyla donatılmış sınıf.

FLIPPED CLASSROOM -Tersyüz Edilmiş Sınıflar-

Öğrencilerin dersleri evlerinde videolar ya da diğer eğitici materyallerle öğrendikleri ve okuldaki zamanlarını da öğretmenlerinin yardımıyla ev ödevlerini yaparak geçirdikleri yöntem.

GAMIFICATION -Oyunlaştırma-

Oyun tasarımı ve mekaniklerinin; öğrenme motivasyonunu ve öğrenmeyi arttırmak amacıyla kullanıldığı yöntem.

INDIVIDUALIZED LEARNING

Sınıf ortamında aynı içeriğe ve kazanımlara yönelik eğitimin öğrencilerin bireysel hızlarında öğrenmelerine olanak sağlayan yöntem.

INFORMAL LEARNING

Geleneksel okul dışında öğrenme. Ağır sırt çantalarını unutabilirsiniz…

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY

Öğretim programı geliştirmek için eğitim ve teknolojiyi birleştirmek. Öğretmenler, okullarındaki mevcut teknolojiye bağlı olarak öğrenciler için ne tür içerikler geliştirebileceklerine karar verebilirler.

LEARNING PLATFORM

Kullanıcılara bilgi sunma ve materyal gönderme/alma olanağı veren belirli bir konunun etrafında düzenlenen interaktif çevrimiçi hizmet

LIFELONG LEARNING -Hayat Boyu Öğrenme-

Hayat boyu öğrenme, resmi olarak okul çağının dışına çıkmış kişileri, kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitimlerine kendi imkânları dâhilinde devam etmeleridir.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)

Kişilerin/öğrencilerin ilgilendikleri bir konuyla ilgili dünyanın farklı yerlerinden kişilerle/öğrencilerle birlikte internet üzerinden aldıkları kurslardır. Geniş bir kullanıcı tabanı ve açık içeriklerle en iyi şekilde çalışır.

OPEN EDUCATIONAL RESOURCE (OER)

Öğretim, araştırma ve öğrenmede yeniden kullanım ve yeniden amaçlılık için mevcut olan dijital malzemeler. Bu materyallerin, telif hakkı kapsamında izin verilmeyen vasıtalarla kullanılmalarına izin veren açık lisanslar aracılığıyla erişilebilir hale getirilmesi sayesinde bilgi akışı sınırsızdır.

ONLINE LAB

Öğrenciler, çoğunlukla çevirim içi olduklarında öğrenirler. Bunun içinde okul gibi fiziksel ortamlarda bir eğitimcinin gözetiminde oturum açarken bunu yapar.

PERSONALIZED LEARNING

Öğretim içeriği, hızı, yapısı ve hedefleri, öğrencinin öğrenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişir. Tamamen, bireysel olarak öğrenciye yöneliktir.

SYNCHRONOUS ONLINE LEARNING

Öğretmenin ve katılımcıların arasındaki iki yönlü iletişimin mümkün olduğu gerçek zamanlı öğrenme ortamı.

VIRTUAL CLASSROOM

Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimde olduğu online ortamlardır.

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

Sınav, ödevler, sınıflar ve daha fazlası için sanal konseptler kullanarak gerçek dünya eğitimini taklit eden çevrimiçi bir eğitim sistemi

Kaynakça: FastCo, Northeastern University, Praelink, Wikipedia, Bossier, Utah Education Network, Justin Ferriman, LearnDash (sitesindenden Türkçeleştirilmiştir.)

Reklamlar

HER ÖĞRETMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN BECERİLER VE PRATİK BİLGİLER

wordle-21st-century

 1. Zaman yönetimi
 2. Karmaşık, net ve açık arasındaki farkı bilme
 3. Çeşitli dini, sosyo-ekonomik ve etnik kökenli öğrencilere yönerge verme
 4. Öğrenciler için akademik bilgiyi kavramsallaştırma ve çevresindeki öğelerle birlikte bağlamsallaştırma
 5. Sınıf duvarlarını etkili şekilde kullanma
 6. Değerlendirmenin amacını bilme
 7. Rol model olma
 8. Öğrencilerde istendik davranışları teşvik etme
 9. Okula devam için öğrencileri motive etme
 10. Öğrencinin kendi kariyer gelişimini planlamasını destekleme
 11. Bilgilendirmelerinizi (öğrenci ve veli için) ne zaman ve kimin için yapacağınızı tespit etme
 12. Müfredat farklılaştırma
 13. Sivil Toplum Kuruluşları ile çalışmalar yapma
 14. Disiplinlerarası çalışmalar planlama ve yapma
 15. Sınıf yönetimi için web araçları ya da uygulamaları kullanma
 16. Öğrenme ve öğretmenin süreçlerini bilme
 17. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını bilme ve kabul etme
 18. Öğrenme ve öğretmenin en önemli yönlerini açıklama ve analiz etme
 19. Öğrencileri ne zaman harekete geçireceğini, ne zaman durduracağını bilme
 20. Öğrencilerin hayatlarında iz bırakma
 21. Öğrenmeyi öğretme
 22. Kazanımlara ulaşmak için web araçlarını ve uygulamalarını kullanma
 23. Hayır demeyi bilme
 24. Öğrencinin ihmal, istismar veya akran zorbalığına uğradığını fark etme
 25. İhmal, istismar veya akran zorbalığına uğrayan öğrenciye nasıl yardım edeceğini bilme
 26. Kurumsal iş ve işlem basamaklarını bilme ve uygulama
 27. Dijital ve fiziksel öğrenme ortamlarını düzenleme
 28. Fiziksel ve dijital belgeleri organize etme
 29. Yeniliklere açık olma
 30. Denemekten vazgeçmeme
 31. İlgi uyandıran bir sınıf kütüphanesi oluşturma
 32. İçerik bilgisini öğrenme modelleri, öğretim stratejileri ve öğrenci ihtiyaçları-ilgileriyle dengeleme
 33. Değerlendirme sonuçlarını gerçekçi değerlendirme
 34. Öğrencilerin hayal güçlerini zenginleştirme
 35. Ebeveynlerin ve ailelerin çocuklarını anlamalarına ve desteklemelerine yardımcı olma
 36. Paydaşları motive etme
 37. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini takip etme
 38. Okuryazarlık becerileri (bilim okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı vb.) kazandırma
 39. Özel gereksinimli öğrencilerle nasıl çalışacağını bilme
 40. Öğrencilere kendi başlarına bir şeyler başarabilmeleri için fırsat verme
 41. Kişilik özelliklerinin farkında olma ve buna göre kişisel gelişimini planlama
 42. Takım çalışmalarına yatkın olma
 43. Ekip ruhunu benimseme
 44. Öğrencilere konuşmaları ve kendi düşüncelerini söyleyebilmeleri için fırsat verme
 45. Öğrencilerin sağlık durumlarını bilme ve gerekli tedbirleri alma
 46. Takım oluşturma etkinliklerini bilme ve planlama
 47. Dersleri ve etkinlikleri eğlenceli hale getirme
 48. İlgi çekme yollarını bilme
 49. Saha gezisi organize etme, yürütme
 50. Okulda düzenlenen etkinliklere katılmak için sınıfı motive etme
 51. Hesap verebilir olma
 52. Geri bildirimlere açık olma
http://www.teachthought.com/pedagogy/70-practical-things-every-teacher-should-know/  internet sitesinden yararlanılmıştır.

Öğretmenler için En Gözde 10 Sosyal Medya Yeterliliği

Social Media

Magnified illustration with the word Social Media on white background.

Öğretmenler için En Gözde 10 Sosyal Medya Yeterliliği

 1. Öğrencilerin eğitim ağı kurma araçlarını kullanarak problem çözmelerine ve akranlarıyla, eğitimcilerle ve uzmanlarla dijital iletişim kurmalarına yardımcı olur.
 2. Sınıflarında kullanabileceği web 2.0 ve 3.0 kategorilerini ve web 2.0 ve 3.0 araçlarının kullanımını bilir. Okulunun hangi araçları sağladığını ve desteklediğini bilir.
 3. Akran öğretimi; öğrencilerle ve velilerle iletişim için eğitim ağı kurma sitelerini kullanır.
 4. Ağ kurma sitelerinde araştırma yapar, değerlendirir ve içerik oluşturur.
 5. İçerik oluşturmak, içerik sağlamak ve diğer öğretmen ve onların öğrencilerinin kişisel öğrenme ağlarından öğrenmek için çevirim içi ağlar kullanır.
 6. Yerel ağ kurma ilkelerini bilir, internetteki doğru ve kabul edilebilir iletişim yolunu takip eder, etik standartlara uyar ve özellikle öğrenciler ve diğerleriyle uygun çevirim içi etkileşim kurar.
 7. Sosyal medya sitelerindeki telif hakkı, güvenlik ve gizlilik sorunlarını anlar ve öğrencileri ve meslektaşlarıyla bunları paylaşır.
 8. Sosyal medya kullanımında kimlik bilgilerinin ve saygınlığın önemini anlar ve uzun dönemde kişisel bilgilerin çevirim içi ağda paylaşılmasının etkisini öğrencilerine anlatır.
 9. Sosyal medya uygulamaları, araçları ve yeni trendler hakkında güncel kalmak için kişisel öğrenme planı oluşturur ve bu planı takip eder.
 10. Eğitim ağı kurma ve sosyal öğrenmeyle ilgili yerel politika ve kılavuz oluşturmak için okul etkinliklerine katılır.

 

http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2010/7/31/top-ten-social-media-competencies-for-teachers.html

Sitesinden Türkçeleştirilmiştir.