Öğretmenler için En Gözde 10 Sosyal Medya Yeterliliği

Social Media

Magnified illustration with the word Social Media on white background.

Öğretmenler için En Gözde 10 Sosyal Medya Yeterliliği

  1. Öğrencilerin eğitim ağı kurma araçlarını kullanarak problem çözmelerine ve akranlarıyla, eğitimcilerle ve uzmanlarla dijital iletişim kurmalarına yardımcı olur.
  2. Sınıflarında kullanabileceği web 2.0 ve 3.0 kategorilerini ve web 2.0 ve 3.0 araçlarının kullanımını bilir. Okulunun hangi araçları sağladığını ve desteklediğini bilir.
  3. Akran öğretimi; öğrencilerle ve velilerle iletişim için eğitim ağı kurma sitelerini kullanır.
  4. Ağ kurma sitelerinde araştırma yapar, değerlendirir ve içerik oluşturur.
  5. İçerik oluşturmak, içerik sağlamak ve diğer öğretmen ve onların öğrencilerinin kişisel öğrenme ağlarından öğrenmek için çevirim içi ağlar kullanır.
  6. Yerel ağ kurma ilkelerini bilir, internetteki doğru ve kabul edilebilir iletişim yolunu takip eder, etik standartlara uyar ve özellikle öğrenciler ve diğerleriyle uygun çevirim içi etkileşim kurar.
  7. Sosyal medya sitelerindeki telif hakkı, güvenlik ve gizlilik sorunlarını anlar ve öğrencileri ve meslektaşlarıyla bunları paylaşır.
  8. Sosyal medya kullanımında kimlik bilgilerinin ve saygınlığın önemini anlar ve uzun dönemde kişisel bilgilerin çevirim içi ağda paylaşılmasının etkisini öğrencilerine anlatır.
  9. Sosyal medya uygulamaları, araçları ve yeni trendler hakkında güncel kalmak için kişisel öğrenme planı oluşturur ve bu planı takip eder.
  10. Eğitim ağı kurma ve sosyal öğrenmeyle ilgili yerel politika ve kılavuz oluşturmak için okul etkinliklerine katılır.

 

http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2010/7/31/top-ten-social-media-competencies-for-teachers.html

Sitesinden Türkçeleştirilmiştir.

Reklamlar

Mükemmel Kitap

Dün ki yazımda kitap seçerken kullanabileceğimiz bir formu sizlerle paylaşmıştım. Bu gün de yine, kitap seçerken kullanabileceğimiz bir öz değerlendirme formu paylaşıyorum sizlerle. Bizler, öğrencilerimiz özellikle bu dört soruyu sorarak kendimize mükemmel kitabı seçebiliriz diye düşünüyorum.

Hadi bakalım son zamanda almak istediğimiz bir kitabı düşünelim ve soralım kendimize bu soruları…

Almak istediğimiz kitap gerçekten öğrenme ve gelişim yolculuğumuzda bize yarar sağlayacak mı? Keyifli okumalar…mükemmel kitabı nasıl seçebilirim?

Kitap İnceleme Formu

Öğrencilerimizde, çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için onların beğenilerini de bilmemiz gerekir. Çocuğa/öğrenciye illa bu kitabı oku dediğimizde ilgisini çekmeyen bir kitapsa O’nu okumaktan soğutabiliriz. Bunun için çocuklarımızın ilgilerini ve beğenilerini bilip o yönde tavsiyeler yapmak, okuma alışkanlığı kazandırmak için önemlidir.

Peki çocuğumuzun/öğrencimizin ilgi ve beğenisini nasıl keşfedebiliriz? Bunun için en pratik yollardan biri çocuğumuzun arkadaşlarının okuduğu kitaplar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bizler bile hala çevremizden duyup, çevremizden etkilenip pek çok film,cd,kitap almıyor muyuz?

Tam da bu noktada sizler için hazırladığım kitap (özellikle de hikaye ve roman) inceleme formu çok işimize yarayacaktır. Sınıflarımızda bu formu kullanarak tüm öğrencilerimizin okuduğu kitaplar hakkında bilgi vermesini sağlayabilir, böylelikle öğrencilerin hangi kitabı okumak istediklerine karar vermelerine yardımcı olabiliriz.

okuma

Hangi besin ne içeriyor ve bizi nelere karşı koruyor?

Eser element
Potasyum
Fosfor
 (Lactuca virosa)
C vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Demir
Folikasit
 (Rubus Idaeus)
Doymamış yağ asidi
B6 vitamini
E vitamini
Potasyum
Glutathion
 (Persea americana)
C vitamini
B vitamini
Kalsiyum
Protein
Magnezyum
Magnezyum
A Vitamini
C vitamini
Potasyum
B vitamini
E vitamini
Çinko
Demir
C vitamini
Kalsiyum
Potasyum
Demir
Protein
Potasyum
Omega3 yağ asidi
Pantothenik asit
Likopen
Folikasit
Tyrosin
Pektin
Bioflanovoid
C vitamini
Cynarin
B vitamini
C vitamini
Potasyum
Demir
B vitamini
Lysin
Lezithin
Demir
Kalsiyum
B vitamini
C vitamini
Protein
C vitamini
Niasin
Kalsiyum
Folikasit
C vitamini
A Vitamini
Selenyum
A Vitamini
Folikasit
Magnezyum
E vitamini
Manganez
B vitamini
Demir
Magnezyum
Magnezyum
Karbonhidrat
B vitamini
Magnezyum
Potasyum
Kalsiyum
Laktik Asit
Potasyum
Sodyum
Kalsiyum
Magnezyum
Protein
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum
Phyto-östrojen
Potasyum
Kalsiyum
C vitamini
Karotionid
Flavonoid
Likopen
C vitamini
E vitamini
Demir
Protein
Potasyum
Magnezyum
B vitamini
Çinko
Laktik asit
B12 vitamini
C vitamini
Glucarate
A Vitamini
B vitamini
Çinko
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum
Çinko
Aminoasit
Çinko
Magnezyum
B vitamini
Potasyum
B6 vitamini
Serotonin
Magnezyum
Potasyum
B1 vitamini
C vitamini
C vitamini
Demir
Potasyum
Alkaloit
Glikozit
1.        İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri de dengeler
2.        Kalp sağlığını korur, kalbi kuvvetlendirir,
3.        Kanser hücrelerinin de gelişmesini engeller,
4.        Yeşil çaya nazaran üç kat daha güçlü antioksidan etkiye sahiptir,
5.        Meyve kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içerir.
6.        İshali keser, (şerit) bağırsak kurtlarını düşürür, Kanlı ishal de de kullanılır,
7.        İdrar söktürücü, Kan yapıcı, Enerji verici ve Tansiyon düşürücü özelliği
8.        Meyve kabuğu ekstresinin; güçlü virüs ve mikrop öldürme özelliği, cilt üzerindeki enfeksiyon ve yaraları iyileştirici özelliği vardır,
9.        Meyve kabuğu tanenlerinin antioksidan ve anti-tümör etkileri de bilinmektedir,
Karotinoid
Enzimler
C vitamini
Mineraller
C vitamini
Protein
Potasyum
Protein
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Laktik asit

Yaratıcı Çocuklar ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi

İnsanlığın geleceği yaratıcı insanlara ve onların yaratıcılığına özgü eğitime bağlıdır. Toplumların sahip oldukları tüm orijinal ve üstün yapıtlar yaratıcı düşünceye sahip insanların yarattığı yapıtlardır. Her toplum için en önemli eğitim sorunu yaratıcı niteliklere sahip çocukları ve gençleri erken teşhis etmek ve yaratıcı düşünceyi eğitip geliştirmek. Çünkü yaratıcılık niteliklerine sahip olan kimseler hem üyesi bulunduğu toplum hem de tüm insanlığın gelişmesi için en önemli gelişim potansiyelidir. Dünya kurulalı beri insanlar için her alanda yapılan icatlar onların eseri olmuştur ve bundan sonra yapılacaklarda onların eseri olacaktır. Bugün her alanda ileri gitmiş, gelişmiş ülkeleri bu aşamaya getiren sihirli gizli güç her alanda yaratıcı düşünceye sahip kimseleri yetenekleri yönünde ve seviyesinde gelişmesi için uygun eğitim ortamının sağlanmış olmasıdır. Onların yaratıcı güçlerinin kendi toplumu ve diğer toplumların refahına hizmet edecek ürünlere dönüştürülmüş olmasıdır.

 Yaratıcı güce sahip kimselerin saptanmasında ve onların uygun şekilde yönetilmelerinde en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Özellikle erken teşhis edilmesi için bu konuda ilk yardımcılar ilkokul öğretmenleridir. ilk teşhisten sonra bu çocukların ilgililere tanıtılması, esnek ve zenginleştirmiş bir eğitim programının hazırlanması, çeşitli olanakların, fırsatların, araç ve gereçlerin sağlanıp bu çocukların yararına sunulmasında da en önemli hizmetler eğitim öğretim sürecinde görevli öğretmenlerin görevi olmaktadır.

 Bu yazımda bugüne kadar yaratıcı çocuklar üzerinde yapılan araştırmaların önemli bulgularını aktarmaya çalışacağım. Yaratıcılık üzerinde bir çok araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar yaratıcılığa özgü birçok ortak özellikler saptamışlardır. Bu ortak sekiz özelliği ve bu özelliklerin niteliğini aşağıda açıklamak isterim.

 1. Sorunlara karşı duyarlık.

2. Fikirlerde akıcılık.

3. Esneklik.

4. Orijinallik.

5. Yeniden tanımlama ve düzenleme yeteneği.

6. Soyutlama özetleme ve analiz etme yeteneği

7. Bileşim (sentez) ve bir sonuca götürme.

8. Tutarlı şekilde düzenleme.

 

1. SORULARA KARŞiI DUYARLILIK (Sensitivity to Problems)

Yaratıcı kimseler sorunların özünü kavrar ve onların çözüm olasılıklarını sezer. Sorunlarım çözümü için gerekli esas öğeleri, araç ve gereçlere duyarlık gösterir. Diğer bir deyimle karşılaşılan sorunların çözümünde ikinci derecede yardımı olacak araç, gereç ve öğelerle ilgilenmez. Sorunun özüne ilişkin öğelerle ilgilenir, bulur.

 2. FİKİRLERDE AKICILIK (Şuency of İdeas)

Yaratıcı kimse bir duruma tepkide bulunurken, bir sorunun çözümü ile uğraşırken çok çeşitli fikirlere sahip olmaya ve birçok çözüm yollarını öğrenmeye yönelir. Bunların, içinden durum için en orijinal ve uygun düşenini kolaylıkla seçer ve durumu rahatlıkla uygular.

 3. ESNEKLİK (Plexibility)

Yaratıcı kimse yeni bir duruma kolayca adapte olma ve o duruma göre değişme yeteneğine sahiptir. Herhangi bir duruma uygun düşen bir yaklaşımdan diğer bir yaklaşıma kolayca geçebilir. Esnektir, katılıktan hoşlanmaz.

 4. ORİJİNALLİK (Originality) YEPYENİLİK

Yaratıcı kimsenin en belirgin özelliklerinden birisi her hangi bir duruma verdiği cevaplarda yepyeni bir başkalık oluşudur. Özellikle yaratıcılık yeteneğine sahip olduğu alanda alışılagelmiş cevaplar, tepkilerden tamamen farklı tepkiler ve cevaplar verir. Problemlerin çözümünde, çeşitli yapıtların da yepyeni yaklaşımlar izler. Bu yetizi çoğu zaman onu çevresindeki muhafazakârlar ile çatışmaya düşürür. Çünkü yaratıcı kimsenin yepyeni yaklaşımları ve yapıtları alışılagelmiş tepkileri ve yaklaşımları benimseyen muhafazakârlar için acayip gelir.

 5. YENİDEN TANIMLAMA VE DÜZENLEME YETENEĞİ

(The Ability Redefinition and Rearrange)

Yaratıcı kimse gizli olarak etrafındaki nesnelerin fonksiyonlarını alışılagelmiş olandan farklı görme yeteneğine sahiptir. Onları anlar ve yepyeni bir yönde ve yöntemde kullanır.

 6. SOYUTLAMA ÖZETLEME VE ANALİZ ETME YETENEĞİ

(Analysis Or Ability to Abstract)

Yaratıcı kişi ayırt etme, ayrıntıları bulma, karşılaştığı durumu önemli parçalar ve anlamlarına göre soyutlama, analiz etme yeteneğine sahiptir. Yaratıcı kişi durum ve konuların özünü, önemli kısımlarını ve tüm ayrıntıları önem derecesine göre ayırır. Onları en uygun şekilde kullanır.

 7. BİLEŞİM SENTEZ VE BİR SONUCA GÖTÜRME

(Synthesis and Closure):

Yaratıcı kişi birbiriyle bağıntısı olmayan parçaları ve öğeleri birbiri ile uyumlu bir şekilde yepyeni bir sentez oluşturacak şekilde birleştirme yeteneğine sahiptir. O daha önceden bir bütünü oluşturan parçalar üzerinde iyice çalışmadan bir bütünün ayrıntılarını kavrar ve yepyeni bir sentez oluşturur. Çeşitli parçalar arasında yeni bağıntılar kurarak yepyeni bir sentez yapabilir.

 8. TUTARLI ŞEKİLDE DÜZENLEME

(Coherence of Organization)

Yaratıcı, kişi nesneleri ahenkli bir şekilde düzenleme yeteneğine sahiptir. Bir bütünün farklı parçaları ve öğeleri şekillendirilir veya kaldırılır. Böylece son düzenleme tutarlı olarak kabul edilir, birlik ve bütünlük sağlanır. Yaratıcı kişi yetenekli olduğu alanda durumların, nesnelerin, parçalarını ahenkli ve tutarlı bir şekilde yeniden düzenler, yepyeni yapıtlar oluşturur

 Yaratıcılığın ne olduğunu biraz daha açıklamak uygun olacaktır kanısındayım. Alice Miel “Önceden birbiri ile ilgili olmayan nesnelerin birbirine bağlanmasını yaratıcılık” olarak niteler. Yaratıcı sonuçlar genelleştirilebilir ve şaşırtıcı ürünlerdir. Yaratıcılık bireye kendini beğenme kendine saygı ve yaşama hazmi veren bir güçtür, öğretin yaratıcılık için çok fırsatlara sahiptir. Çünkü öğretim tekrarlanmayan bir süreçtir. Her sınıf durumu birbirinden belirli derecede farklıdır. Bundan dolayı her öğretmen şartlara göre kendine özgü yöntemleri kendisi yaratmalıdır. Diğer taraftan öğretmenlerin öğrencilerini yepyeni şeyler bulmaya teşvik etme ve cesaretlendirme sorumluluğu vardır. Böylece öğretmenlerin esas işi, öğreticilere yaratma ortamı sağlayacak fırsat ve araçlar hazırlamaktır.

Yaratıcı öğretim sürecinin DÖRT esas safhası vardır. Bunlar,

 1. Açıklık (Openness):

2. Çabaların bir merkezde toplanması (Pbcus):

3. Disiplin:

4. Bir sonuca götürme (Closure):

 

1. Açıklık (Openness)

Yaratıcılık için bir kimse düşünerek kendi benliğini yeni tecrübelere, yaşantılara açmalıdır. Kendi alışılagelmiş yargısını alışılmış yorumlarını geçici olarak geciktirmelidir. Guilford’un zihin yapısı kuramında alışılmamış düşünme (divergent thinking) olarak nitelediği zihnin özelliği düşünürleri alışılmamış (mutad olmayan) sonuçlara götürür. Alışılmamış düşünce tarzı etrafı araştırma yahut yön değişikliğini içerir. PEPİNSKY’nin “Kavram hudud düşünmesi” olarak nitelediği düşünme tarzı bir kimsenin alışılmamış fikirlere açık olma yeteneğin engeller, tutar. Bunun için öğretmenlerin bu konuda en önemli görevleri her yaş ve seviyede öğrencilerini alışılmamış düşünmeye ve çevrelerinde alışılmamış şeyleri görmeye teşvik etmektir. Onların alışılmamış, şekilde düşünmeleri de yakıtları karşısında hayranlık: duyguları göstererek bu tür çalışmalarını pekiştirmek çocuklarda tomurcuklanan yaratıcılığın açılmasına ve serpilmesine hizmet edecektir.

 2. Çabaların bir merkezde toplanması (Focus)

Yaratıcılıkta fokus açıklığı izleyen ikinci safhadır. Bu safhada düşünür kendi fikirlerini, kavramlarını ve bütün gücünü sadece özel olarak ilgilendiği konu üzerinde düşünmeye tekisif eder. Onu olgunlaştırmaya çabalar. Bir kimsenin yepyeni bir yapıt ortaya çıkarması için nesneleri ayırmalı, süreç ve sonuçları için bir hipotez Teori geliştirmelidir. Çocuklarda fokus eğitimi için en iyi yol onları üzerinde çalıştıkları konu, iş ve tecrübe üzerinde yazılı veya sözlü rapor vermeye davet etmek.

 3. Disiplin

Disiplin yasak ve sınırlamaya açıklar. Disiplin, basit olarak, Fokus safhasında varılması amaçlanan hipoteze ulaşmak için yollar bulma anlamını taşır. Bu kesin olarak uyulması gereken gerçek çalışma kurallarıdır. Yazar Paul E. Torrance disiplini ‘’rüya görmeyi kes, işe git” deyimi ile açıklar. Okullarda çalışma alışkanlıkları küçük öğrenciler tarafından kazanılmış olmalıdır. Eğer iş ve işin gerekleri öğrencilerin kendilileri tarafından belirlenmiş, kendileri tarafından kabul edilmiş ve öğrenciler tarafından başlatılmışsa okul yaratıcılık için uygun atmosfere sahip ideal bir yer olacaktır.

Bu safha yaratıcılığın son safhasıdır. Bu safhada ürün tamamlanmıştır. Karar yaratıcı tarafından verilmiştir. Bu tür bir yargıda öğretmen daima çocuklarının, kendi kendine karar vermelerine önem vermeli ve bunu sağlamalıdır.

 YARATICILIĞIN VE YARATICI ÇOCUKLARIN TEŞHİSİ

 Yaratıcılığın teşhisi ve yaratıcı düşüncenin değerlendirilmesi hem çok önemli hem de çok güç ve karmaşık bir iştir. Zihin fonksiyonlarının ve anlamının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan teknik zekâ testleridir. Fakat zekâ bölümü (İQ) ve yaratıcılık test edildiği zaman farklı dağılımlar gösterir. Diğer bir deyimle, zekâ bölümleri yüksek olanların yaratıcı olmaları da düşünülemez. Bu güne kadar yaratıcılık niteliklerine sahip çocukların zekâ bölümleri üzerinde yapılan araştırmalara göre yaratıcı çocukların, büyük çoğunluğunun 120 zekâ bölümü etrafında toplandıkları görülmektedir. Zekâ bölümü 130’un üzerinde olanlar ile ortalamada bulunan çocuklar yüksek düzeyde yaratıcılık göstermemektedirler. Genellikle yüksek düzeyde yaratıcılık niteliklerine sahip olanların zekâ bölümlerinin 120-130 arasında olduğu bilinmektedir. Bundan anlatmak istediğimiz gerçek yüksek zekâ bölümü ile yüksek yaratıcılık özelliği arasında olumlu ve güvenilir bir bağıntı (korelasyon.) olmadığını belirtmektedir. Diğer bir deyimle, genel zekâ açısından üstün zekâlı görülen ve zekâ bölümleri 130-140 ve daha yüksek olanlarım aynı zamanda yaratıcılıkta üstün özelliklere sahip olduğunu düşünmek ve söylemek bu konuda bilimsel araştırma sonuçlarına ters düşer. Bu konuda çok uyanık olmak gerekir.

 Yüksek düzeyde yaratıcı güce sahip kimselerin çok çabuk ve kolayca değişen problem çözümü durumlarında daha iyi ve kolay öğrenip çözümledikleri kanıtlanmıştır. Yaratıcı çocukların belirlenmesinde yalnız zekâ testleri sonuçlarına güvenemeyiz. Zekâ testleri yaratıcı çocukların teşhisinde kullanılan teknik ve araçlardan biridir. Onlar yaratıcılık hakkında önemli ip uçları verebilir. Bu ip uçlarını kullanarak çocukların yaratıcılık nitelikleri önceden saptanan ölçeklere göre sürekli ve uzun zaman çeşitli durumlarda sistemli olarak gözlenmelidir. Gözlem sonuçları ile test sonuçları birleştirilerek geçici bir yargıya varılmalıdır. Bilinmesi gereken ikinci gerçekte öğrencilerin farklı alanlarda yaratıcı güce sahip olduklarıdır. Bir kısmı resimde, müzikte, heykeltıraşlıkta, dilde, bir kısım matematik, astronomi fizik, kimya ve diğer ana dallarında başka bir kısmı beden hareketlerinde; oyunda, diğer bir kısmı sosyal bilgilerde, ekonomi; iktisat ve benzeri dallarda yaratıcı güce sahiptir. Yaratıcı güçler doğanın her alanda düzenini geliştirecek yepyeni oluşumlar oluşturacak şekilde dağılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerini izlerken gösterilen ve değerlendirirken, bu açıdan yaklaşması, onun ülkenin çeşitli alanlarda en büyük ihtiyacı olan yaratıcı insan gücünün ortaya çıkmasına ışık tutacak ve başarıya götürecektir. Öğretmenin yaklaşık olarak her öğrencisinin bir başka alanda yaratıcı güce sahip olduğunu görmesine, bu suretle geleceğe ümitle bakmasına ve mutluluk duymasına sebep olacaktır. Çağdaş eğitimciler her insanda bir alanda yaratıca güç olduğuna inanırlar yöntemlerini bu inanca göre sabırla düzenleyen, her öğretmen öğrencilerinde mevcut olan bu gizli üstün gücü ortaya çıkarabilir. Yazar bu konuya içtenlikle eğilen her öğretmenin yaratıcı düşünme gücüne sahip bu çocukların ortaya çıkarılmasında çok değerli hizmetler yapacağına tam olarak inanmaktadır.

 Yaratıcı çocukların eğitim ve öğretimlerinde başarılı olmak için öncelikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.

 1. Öncelikle her düzeydeki okul (ilk, orta, orta, meslek, yüksek) programlarında esneklik sağlanmalı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uydurulmuş değişikliğe her zaman açık programlar hazırlamalıyız.

2. Sınıflarda öğrenci sayılarını çağdaş eğitim kurallarının kabul ettiği normal sayıya getirmeliyiz. Kalabalık sınıflarda çocukların bireysel farklarına uygun eğitim yapılması olanak dışıdır.

3. Okul ve sınıflarda çeşitli ve eğitim programlarının gerektirdiği eğitim araç ve gereçleri sağlamalıyız. Özellikle yaratıcı çocuklara yetenekli oldukları alanlarda çeşitli eğitim araçları sağlamak yaratıcılığın gelişmesi, çocukların kendi kendine etkin deneyler yapması için ilk şarttır.

4. Eğitim sisteminde gerekli değişiklikler yapmalıyız. Çünkü halen yürürlükteki eğitim sistemimiz çocuklarda yaratıcılık niteliklerinin geliştirilmesine olanak vermemektedir.

5. Yaratıcı çocuklarımızın ve gençlerimizin bu güçlerinin geliştirilmesinde en büyük sorumlulukları yüklenen öğretmenlerimize bu çocukları tanımak, onların gelişmeleri için gerekli yardımları yapma, yeni eğitim öğretim yöntemlerini yeterli düzeyde tanıtmak için hizmet içi eğitim vermeliyiz.

 Bu suretle yaratıcı çocuklarımızın yaratıcı güçlerini ürüne dönüştürerek her alanda toplumumuzun çağdaş düzeye erişmesini sağlayabiliriz. Çünkü ulusların en büyük gelişme potansiyeli o ulusu oluşturan insanların yaratıcı güçleridir. Bu gücü toplumun kalkınmasında kullanmak onun erken teşhis ve tabiatına uygun eğitim sağlamakla mümkün olabilir.

 Doğan ÇAĞLAR

Çağdaş Eğitim Dergisi,

Cilt 1, sayı 9, s. 1624